Mysterier på Blaker Skanse.

Du er detektiv og skal løse mysterier på Blaker Skanse 26.1 2019.

Du trenger hjelpere, gjerne 5-6 personer i en aldersgruppe 10 -100 år, og ser gjerne at du har eget detektivnavn.

Du trenger hodelykt, de andre effekter får du utlevert ved start på vandringen som starter kl.1900

Du får utlevert kart over indre område på Skansen.

Du og din gruppe skal ut i kulden en kald vinterkveld og møte ulike mystiske utfordringer på deres vandring.

Du vil møte den klarsynte og hun kan være en mystisk hjelper, det spørs om hun går inn i transer på fortid eller fremtid.

Du vet at noen vandrer her, tror du at du kan løse denne gåte?

Du avslutter vandringen i Trallaus festsal, hvor du kan varme deg med god mat og drikke.

Du og dine detektivhjelpere samler trådene, mulig du trenger selv en heksedrikk for å få fantasien i gang for å løse siste mysterium.

Velkommen til Blaker Skanse i varme klær.

Påmelding innen 16.jan. 2019.

Vandringen koster kr 50 pr. person, varm mat kr 200 (mat bestilles også ved påmelding ) og betaler inn på kontonr.1321 62 35562

Påmelding til Ragnhild Nysted epost ragnys@online.no mobilnr.97134878

Jan Terje Stenby epost janteste@online.no mobilnr.90203938.

Max påmeldte: 120 personer.

Arr: Blaker Skansens Venner.

Prosjektansvarlig Jorid Holmsen.